Asociace společenské odpovědnosti

Kup Kus se stal členem Asociace společenské odpovědnosti.